گذران

بمانی یادگار از بهر روزی . . . . . . .

من اول روز دانستم که این عهدی که با من می کنی محکم نباشد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
يه دوست

آن شب كه دلي بود به ميخانه نشستيیم آن توبه صد ساله به پيمانه شكستيم از آتش دوزخ نهراسيم كه آن شب ما توبه شكستيم ولي دل نشكستيم

زيبا

سلام چرا زرد ... ميدونيد معنيش چيه؟؟