مولا علی (ع)

با علی گفتا يکی در راهگذار                 از چه باشد جامه تو وصلــــه دار

تو امينی و شهی و ســـروری                  از همه در راد مـــــــــردی برتری

ای امــــــير تيز رای تيز هوش              جامه ای چون جامه ی شاهان بپوش

گفت صاحب جامه را بين،جامه چيست           ديد می بايد دورن جامه کيست

جامه زيبا نمی آيد بکار                        حرفی از معنا اگر داری بيار

 

تقديم به اهالی دل

/ 3 نظر / 18 بازدید
arshia tafrashi

يا علی گفتيم و عشق آغاز شد.مگر خيبر زجايش کنده ميشد گمانم علی هم يا علی گفت. عدل علی. مهربانی و خشم علی............

گیرگول

جالب،هیجان انگیز و..... بود . من رو که می شناسی؟ rasanic یادت اومد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو سایت بالا ساعت های ۷ منتظرتم!!!!!!!!!!!!!!!۱ وب لاگ قشنگ و..... داری . باز هم بهت سر می زنم!