خونه تکونی

از قالب قبلی ديگه خسته شده بودم برای همين تصميم گرفتم به خونه تکونی

درست وحسابی بکنم شايد به خاطر رقابت با نوشته های بی مزه باشه

هنوز هم قالب جديد طراحی نکردم ولی به هر با اين قالب سر می کنتم تا ...

لينک همه دوستان محفوظ خواهد بود

/ 6 نظر / 18 بازدید
maziyar

ممنون که بهم سر زدی!!!!

narenji

چه خوب رقابت در عرصه ای تی....:)

mahtab

سلام..به به خونه تکونی......بياييم کمک..........؟....موفق باشيد....بای بای