جبرئیل حجابی بین عاشق و معشوق

شب دهم عاشورا آقای نظمی این شعر رو تو مسجد محل خوند خیلی به دلم نشست گفتم شما هم بی فیض نمونید بعدا از پایات مراسم ازشون خواستم که شعر رو بهم بده تا بذارم رو نت ایشون هم موافقت کردن اینم عکس شون که دوهفته بعدا از ۱۰ عاشورا

ازشون گرفتم

nazmi.jpg

 

متن کتاب از این قراره

 

بسمه تبارک و تعالی

چون توفیق الهی و سعادت دو جهانی شامل حال نیکو مآل جناب مستطاب عمده التجار آقای اسمعیل کتابچی ولد مرحوم جنت مکان خلد آشیان رضوان جیگاه آقای حاج احمد کتابچی تاجر کتابفروش شیرازی گردید نظر بارادت و خدمتگذاری باجداد طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین اشعار مراثی مآب مرحوم رضوان جایگاه محمد باقر صامت بروجردی که در فنون مرثیه سرائی مهارت کافه داشته به چاپ نهم آن مبادرت نموده و انشالله در عوض باجدادشان جزای خیر کرامت فرماید سنهء 1337 شمسی

شنیدستم این قصه معتبر                 من از راویان صحیح الخبر

که از دست قدرت چه روز نخست                  گل بوالبشر را بتصویر جست

چو تلبیس ابلیس منظور شد               ملایک پی سجده مامور شد

تمامی بدین امر اقرار کرد                  جز ابلیس کاز سجده انکار کرد

بخود گفت من ز آتشم او ز خاک                  گز از سجده اش رو بپچم چه باک

تکبر بسویش چو آورد روی                   بشد طوقی از لعنتش در گلوی

چو بر نار نازید او نار شد                  به نیران سوزان سزاوار شد

پس از توســـــــن اکبر آمد فرود                بگفتا که ای پاک حی ودود

چو میرانیم از درت شرمسار               چه شد مزد طاعاتم ای کردگار

ندا آمــــــــــــد از داور دادخواه              که ای رو سیاه آنچه خواهی بخواه

چنین گفت شیطان که ای کردگار                سه مطلب کن از بهر من اختیار

نخست آنکه پاداش این بندگی               بجاوید خواهـــــــــم ز تو زندگی

دوم آنکه راهم دهی رایگان               تو در عضو عضو همه بندگان

سوم مطلبم ای خدای غفور              بماند بوقتی که باشد ضرور

ندا آمد از حضرت کبریا                      که کردیم ما حاجتت را روا

از آنروز روی کرد آن بدگمان                بعالم بگمراهی بندگان

سوم مطلبش شد عیان برملا            همان ظهر عاشور در کربلا

که فرزند زهرا چو از پشت زین            نگون گشت بیکس بروی زمین

در آن لحظه شیطان نمود این خیال             که گر کشته شد این شه بی همال

شفاعت در این کار حاصل شود            همه سعی من هیچ و باطل شود

رهند عاصیان از عذاب و گناه           همین دم بمانم بروی سیاه

کنم حیله خویش در کار او              که شاید ترش سازد از صبر رو

بگفت ای خداونگار مبین               بود موسم مطلب سومین

سوم مطلبم این بود بیحجاب              که آیـــــــد باول فلک آفتاب

نماید تمام حرارت عیان                   بتابد بجسم حسین آن زمان

چو این آرزو کرد آمد خطاب                 بنوعی که میخواست شد آفتاب

چنان تافت بر پیکر شاه دین           که شد دود بر آسمان و زمین

عطش گشت چنان غالب بر امام           که کام زبان شه تشنه کام

ز خشکی شدی چون بهم آشنا          تو گفتی که از چون خیزد صدا

ز هر زخم وی خون در آمد بجوش              بر آمد ز خیل ملایک خروش

در آندم ز درگاه رب جلیل                  بسوی زمین شد روان جبرئیل

پر خویش را کرد سایبان                    بدان جسم پر زخم تیر و سنان

شه تشنه لب دیده را کرد باز             بجبریل فرمود با صد نیاز

که ای جبرئیل این پرت بر سرم           حجابی است بین من و دلبرم

مرا روی دل جز بمحبوب نیست                در ایندم بسر سایه مطلوب نیست

اگر هست منظورت احسان من             برو سایه کن بر جوانان من

برو سایه کن بر علی اکبرم           بطفل صغیرم علی اصغرم

اگر مطلبت هست احسان من            برو سایه افکن بداماد من

که او را دو آتش نموده کباب                یکی داغ حسرت یکی آفتاب

گذر بر سر خسرو تا بن کن            دمی سایه بر زخم عباس کن

برو جانب خیمه ای دل غمین              فکن سایه اندر سر عابدین

که سوز تب العطش میکند                ببستر فتاده است و غش میکند

چو گردد دم دیگر ای جبرئیل              عیالم در ایندشت خوار و ذلیل

نه چادر بسر نی لباسی بتن              تمامی برهنه سر عریان بدن

بهر جا که گردند ایشان مقیم                 فکن سایه بر کودکان یتیم

خصوصا به ویرانه شهر شام               گذر کن در آنجای بی سقف و بام

محبت باطفال دلریش کن                  دمی سایه شان از پر خویش کن

اگر شعر صامت تو را شد قبول              ببر در جنان عرضه کن بر رسول

/ 1 نظر / 22 بازدید
زيبا

به به چه قالب قشنگی[تحسین