گذر عمر

از اینکه چگونه پیش میروم؟؟؟ و مات مانده ام !!!!!.فقط از تو میپرسم .

خدایا یقین دارم به اینکه تسلیمت هستم و انتهای دنیا هر لحظه در جلوی چشمانم هست. اما سرعتی که در این گذر عمر هست قابل گفتار نیست ..

اکنون دیگر از این سرعت خرسند و  ترسانم.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید