يا وهاب

در جایی که عقل را راهی نیست دل می لرزد دست قلم راه به جان میکشد و دوباره نوشتن آغاز میکند

ای خالق زیبا بازهم دل تو را میخواند

باز از تو میگوید

 و من بر دل می نگرم و او با دستان لرزان می نگارد.

الهی یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل

/ 2 نظر / 20 بازدید
زيبا

سلام الهی اللهم جعل غنايي في نفسي اخلاص في عملي اليقين في قلبي والنور في بصري