يا هو

...و اینگونه است که می نگارم

 از کجا   تا به کجا ..  و هان ای مرد تو کی هستی!؟ باز در خود بنگر..این بار نه آن گونه که هیچ ندیدی..

بنگر و  بنوش حقیقتی را ...

که در پهنای خلقت بی نهایت حق چگونه ای .. چقدر..محقری!! که توصیفش نتوان نمود.

بدان ...   که میروی    و هیچ چرخه ای به خاطر نبود تو نخواهد ایستاد.

بدان حسابی هست و کتابی ..

بدان سوالی هست ..................................و باید جوابی    !!! دگر اینگونه نیست که بگویی نمیدانستم.. نمیخواستم.. باید میدانستی .و میخواستی!!

پس بهوش باش  ..که باید جواب آنچه میکنی ، به خدای قهار  پس دهی    

 بگذار و بگریز از قفس تنگ عالم .. به ملکوتی که از آن بودی!!!!

چرا ایستاده ای به چه می نگری؟؟ دل به چه داده ای ؟!؟

هان از زیبا ترین موجود خلقت که بواسطه تو خدا خود را تحسین نمود..فتبارک ...

پس به خود بیا و قدر خویش انچنان بدان. که مستحق آنی...

/ 3 نظر / 11 بازدید
K.2.H.S

_________@@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ سلاااامی گرم ! وبلاگ کماندوهای هتل سعدی ۲ ساله می شود ! شما هم تو تولدش دعوتید ! خوش حال می شیم از طزیق کامنت ببینیمت

طلبه

ليست چهله تكميل شد . لطفا براي گرفتن ليست تشريف بياوريد ياعلي