قدم به عرصه دنيا نهادن

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم

در آمدنت اختیاری نبود و اعتراض هم راه به جایی نمی برد

در فکر رفتن باش!!!  بنگر که دیگران چگونه امدن و  رفتند.

........................................................

تو نیز در خود بنگر؟!؟؟! ببین که آمده ایی و توقفی هم در کار نیست

مهیای رفتن باش!!!!

چگونه خواهی رفت؟؟  خوب در خود بنگر ..

ببین چیکاره ای ؟!؟! ای ملقب به اشرف مخلوقات .

ای کسی که مهر آفرین در خلقت تو به خود گفت آفرین

تولدت مبارک محرم راز

/ 3 نظر / 7 بازدید
زيبا

سلام ببينم محرم راز همين کوچولوييه که اين گوشه عکسش هست... چه حرفای قشنگی بلده بزنه.. تولدت مباررک يه گلم دادم صاحبت بدهت بده جتما ازش بگير

زيبا

منظوررم حتما بود