می ناب

من بی می ناب زیستن نتوانم               ***         بی باده کشید بار تن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقی گوید          ***          یک جام دگر بنوش و من نتوانم

Logo.gif

چشمی که نظر نگه ندارد           ***              بس فتنه که بر سر دل آرد

آهوی کمند زلف خوبان            ***               خود را به هلاک می سپارد

-----------             ------------------------              -----------

     اگه ما رو دوست نداری http://irandaru.com/sounds/Mola.swfیه اشاره بسته مونه

/ 2 نظر / 17 بازدید
سيد

ای پيک راستان خبر يار ما بگو احوال گل به بلبل دستان سرا بگو ما محرمان خلوت انسيم غم مخور با يار آشنا سخن آشنا بگو