تا کجا؟؟؟؟!!

خدایا نمیدام چرا این وبلاگ پر از خاطرات گذشته را،  هر زمان که می گشایم به یاد تو می افتم..........................

 واقعا چگونگی این دنیای پر از رمز و راز را خلقت کرده ای .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این همه انسان و هر کدام با هزاراان تفکر متفاوت .(من و دوستام کافی بودیم چرا اینقدر به خوت زحمت دادی آخه خدا جون نیشخند )

خدایا انتهای خلقتت کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

و جواب این همه ....

حقهای که ناحق شد!!=؟

خونهای که ریخته شد؟!

اشکهای که جاری شد؟!

احساساتی که جریه دار شد؟!

قلب هایی که شکسته شد؟!

انتظاری که به پایان نرسید!؟

عمری که کوتاه یا بلند بود!

حسرتی که دست نیافتنی شد!؟

و................ همه اینها رو چه کسی خواهد داد.(خدایا دیتا بیست چه؟؟؟!نیشخند  )

دست از طلب ندارم تا جان من برآید  **++**یا جان رسد به جانان یا جان  تن بر آید.

/ 4 نظر / 34 بازدید
خوب ومهربون

[مغرور][زبان]

گل اشک

سلام یاد باد آن روزگاران یاد باد[گل]

گل اشک

امروز بعد مدتها اومدم به وبلاگم یه سر بزنم اومدم ببینم دوستای قدیمم چه میکنن؟خوبید؟چه میکنید؟ واقعا که قافله عمر چه با شتاب در حرکت است فقط کاش که بیهوده نگذره...

لاکی برای تنهایی

دستانت را که بالای ابرویت می گذاری تاآخر این خیابان راببینی سرابی انتهای این خیابان به تو امید حرکت می دهد که بیا ابراهیم ومنیره